16:31 ICT Thứ bảy, 21/07/2018

Đăng nhập thành viên

Trang nhất » Rss

Lịch kiểm tra chất lượng học kỳ II
Tuần 35 từ 06/5/2013 đến ngày 11/5/2013: Kiểm tra học kỳ II các môn tập trung.
1. Các môn lớp 9 THCS do Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề.
Ngày Buổi Môn Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
làm bài
10/5/2013
Thứ sáu
Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 55’ 8 giờ 00’
Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 55’ 14 giờ 00’
11/5/2013
Thứ bảy
Sáng Toán 120 phút 7 giờ 55’ 8 giờ 00’
2. Các môn lớp 6, 7, 8 do Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề.
Ngày Khối lớp Buổi Môn Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
làm bài
08/5/2013
Thứ tư
6 Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 55’ 8 giờ 00’
7,8 Chiều Ngữ văn 90 phút 13 giờ 50’ 13 giờ 55’
09/5/2013
Thứ năm
6 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 55’ 8 giờ 00’
Tiếng Anh 45 phút 9 giờ 50’ 9 giờ 55’
7,8 Chiều Toán 90 phút 13 giờ 50’ 13 giờ 55’
Tiếng Anh 45 phút 15 giờ 40’ 16 giờ 25’


Rss
Tin Tức
Thông báo
Tin tức
Bản tin giáo dục
Bản tin nội bộ
Thông tin đời sống
Chuyên môn
Trung học cơ sở
Tiểu học
Mẫu giáo - Mầm non
Hành chính
Công đoàn giáo dục
Thống kê - CSVC
Tài vụ
Phổ cập - TDTT
Thanh tra
Tổ chức
Công nghệ thông tin
PEMIS
VEMIS
EMIS
Hỗ trợ tin học
E-Learning
Online
Violympic
Olympic Tiếng Anh
Tải về
Tư liệu
Cửa hàng
Bảo trì máy tính